Wetgeving en administratie:

De wettelijke administratieve taken begrijpen en uitvoeren, zowel bij het toezicht op wettelijke veranderingen en de toepassing ervan op het niveau van de relaties met de fiscus (BTW , belastingdienst, douane) en sociale zekerheid vereisen een goede ervaring en de nodige tijd.

Een professionele fiskalist zal u met zijn expertise ontlasten van de dit soort taken, zodat u meer tijd kan besteden aan uw bedrijf en uw boekhouding en fiskaliteit toch onder controle is.

Fiscale optimalisatie:

Het houden van uw boekhouding en controle, evenals uw fiscale " strategie " kan niet voortvloeien uit de gewone raadpleging van nieuwsbrieven of websites. Fiscalisten zijn verplicht om elk jaar, minstens, 40 uren opleiding te volgen. Bijkomend moeten zij talrijke publicaties begrijpend raadplegen. Vanuit deze training, zijn zij in een betere positie dan niemand anders om u te helpen naar de meest gunstige belastingheffing of voordelen uit te zoeken.

Boekhouding

Boekhouders zijn beschikbaar voor vrijwel uw gehele administratieve verplichtingen. Een korte verklaring van de voordelen geeft een overzicht van de geleverde diensten:

 • Ingeven van verkoop- en aankoopfacturen ( inclusief krediet nota’s ), financiële verrichtingen en loon administratie.
 • Opstellen van uw afschrijvingstabellen van uw investeringen en de toewijzing in de boekhouding
 • Opstellen van BTW verklaringen , intracommunautaire BTW aangifte , jaarlijkse BTW listing
 • Opstellen  van interne en externe financiële overzichten ( NBB )
 • Voorbereiding van uw besturing rapporten en PV algemene vergadering
 • De voorbereiding van fiscale aangiften en hun bijlagen aan de
  • PB: personenbelasting
  • BNI: Belasting van niet-inwoners
  • Ven B: vennootschapsbelasting
  • RPB: rechtspersonenbelasting
 • Ingeven van de prestaties van de bedrijf tewerkgestelden bij hun sociaal secretariaat en opvolging van hun sociaal dossier…
 • Bij een bedrijf oprichting opstellen van uw financieel plan en voorbereiding van uw notarieel project akte.
 • Bij liquidatie, omvorming, enz. ... van een bedrijf , opstellen , zoals bij wet voorzien , van een trouw  beeld van uw zaak
 • Andere diensten die in aanmerking kunnen komen:
  • Helpen met het opstellen van de algemene verkoopsvoorwaarden
  • Zoeken naar potentiële investeerders
  • Helpen om gewestelijke premies te ontvangen