De verschillende dragers van kennis die TPG voor haar klanten ontwikkelt, worden gekenmerkt door een consequente vormentaal. Binnen de huisstijl van de klant vertalen we de communicatieconcepten naar bruikbare werkmiddelen. De verkoopsknowhow van onze consultants, gekoppeld aan de grafische expertise van onze vormgevers, leidt tot hulpmiddelen in de verkoop met een onmiskenbare meerwaarde.

Concreet onwikkelen wij onder meer:

  • Het verkoopboek als ondersteuning van het verkoopverhaal
  • Het script als leidraad voor het verkoopmanagement
  • De commerciële documenten te gebruiken bij de organisatie van de verkoop
  • Verkooppresentaties voor diverse doeleinden